Forskare: Gasläckan kan bli värre än Sveriges klimatutsläpp de närmaste tio åren

Posted on

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur mycket gas som egentligen kommer att läcka ut från de totalt fyra rören i Nord Stream 1 och 2. Men många beräkningar pekar nu på att det kan handla om ungefär 700 000 ton metan.

Eftersom metan på kort sikt är en betydligt kraftigare växthusgas än koldioxid, motsvarar det klimatpåverkan från utsläpp av ungefär 20 miljoner ton koldioxid enligt den modell som ofta används för att jämföra växthusgaser. Det är lite mindre än hälften av Sveriges årliga totala territoriella utsläpp.

Men gasutsläppen från Nord Stream kan trots det ge ett bidrag till den globala uppvärmningen under de kommande tio åren som är upp till 30 procent större jämfört med effekten av Sveriges utsläpp under ett år. Det framgår av nya beräkningar från forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

LÄSA  Svenskt forskningsfartyg undersöker Nord Stream-läckorna

– Det beror på att metan har en mycket starkare växthusgaseffekt under de första åren, innan det klingar av och gasen bryts ned. Man brukar säga att livslängden är ungefär tolv år för metan, säger Daniel Johansson, forskare inom fysisk resursteori på Chalmers.

Läckorna från Nord Streams ledningar har dock ingen påtaglig klimateffekt i ett globalt perspektiv, påpekar han. Utsläppen motsvarar ungefär två promille av världens totala metanutsläpp från fossilutvinning, jordbruk och andra mänskliga verksamheter.

– Det är mindre än variationen i naturliga utsläpp från exempelvis världens våtmarker. Så i det perspektivet är det ingen stor sak. Men i ett svenskt sammanhang och för ett enskilt land är det en stor påverkan. Det beror på vilken kontext man sätter det i, säger Daniel Johansson.

LÄSA  Dödstalet fortsätter stiga efter översvämningarna i Pakistan

Utsläppen sker inom Sveriges och Danmarks ekonomiska zoner, som rent formellt är på internationellt vatten utanför ländernas respektive territorium. Det är därför inte helt kristallklart hur utsläppen ska bokföras inom FN:s klimatkonvention. Enligt klimatkonventionens riktlinjer ska endast utsläpp inom ländernas territorialgräns redovisas. Men det står också att detta inkluderar havsområden över vilka länderna har jurisdiktion, vilket till viss del kan sägas gälla för den ekonomiska zonen.

– I nuläget har vi utgått från att utsläppen inte ska ingå i vår redovisning eftersom det är utanför vårt territorialvatten, säger Erik Adriansson, som är handläggare vid Naturvårdsverket.

Men han medger att läget är oklart, och tillägger att det är en typ av utsläpp de hittills inte haft anledning att hantera.

– När en sådan här stor händelse inträffar är det viktigt att inte göra förhastade uträkningar och allokeringar av utsläppen. Vi får återkomma när vi har tittat på det inom den grupp som arbetar med inventeringarna, säger Erik Adriansson.

LÄSA  DN Debatt Repliker. ”Nytt system för reduktionsplikten löser inte grundproblemet”

Redovisningarna av klimatutsläpp till FN har en eftersläpning på två år, så årets utsläpp från svenskt territorium kommer att presenteras 2024.

Läs mer:

Larmen om ledningens sårbarhet ignorerades

Expert: Sabotaget kan ha utförts från vilken fiskebåt som helst

Nord Stream: ”Kan ta några veckor innan vi kan undersöka”

Originalartikel: Klicka här

Leave a Reply

Your email address will not be published.