S i Göteborg: Skjut upp målet att bli av med utsatta områden i tio år

Posted on

Hos den styrande Alliansen och kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) har målet att alla de kvarvarande fem så kallade särskilt utsatta stadsdelarna ska vara borta från polisen lista till år 2025 varit ett ledmotiv under hela mandatperioden.

– Vi har satt ett mål om att inte ha några särskilt utsatta stadsdelar till år 2025. Vår bedömning är fortfarande att det är fullt möjligt att klara detta, sa Axel Josefson i DN i juni.

Moderaternas kommunalråd Nina Miskovsky och Axel Josefson under ett besök i Angered i juni. Då bekräftade partiet målet om år 2025.
Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Om detta mål har partierna över hela det politiska fältet varit tämligen eniga – fram till nu.

Samtliga partier i kommunens moderbolag har också ställt sig bakom beslutet att låta allmännyttans AB Framtiden investera elva miljarder kronor fram till 2030 för att genom så kallad superförvaltning bidra till målet.

LÄSA  För mycket ljuddokumentär när mysteriet ”Var är Olle?” når scenen

Fullmäktige beslöt i fjol att en handlingsplan skulle tas fram och efter att förslaget varit ute på remiss i ett par omgångar skulle kommunstyrelsen på onsdagen fatta slutligt beslut.

Stadsledningskontorets bedömning inför mötet var att arbetet med att inte ha några särskilt utsatta områden till år 2025 ”måste ta fart omgående för att målet ska kunna nås inom utsatt tid”.

Just nu förhandlar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet om att från årsskiftet bilda nytt minoritetsstyre i Göteborgs stad, och därmed ta över från Alliansen.

Till höger S-ledaren i Göteborg Jonas Attenius, till vänster S partisekreterare Tobias Baudin. Bilden från ett besök i den ”särskilt utsatta” stadsdelen Hjällbo i våras.
Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Om kommunstyrelsen nu skulle fatta beslut om att målet om 2025 ska stå fast, skulle det i praktiken bli Socialdemokraternas gruppledare och tilltänkt ny ordförande i kommunstyrelsen Jonas Attenius, som politiskt skulle ”äga” detta mål över år 2025.

LÄSA  Tjusiga, bullriga och hetsiga ”The bear” tänder fyr på en sylta i Chicago

I stället begärde nu S, V och MP nu att planen skulle ut på ytterligare en så kallad återremiss, alltså ett omtag.

Partierna vill se en ”fördjupad ekonomisk analys av hur förslagen i handlingsplanen ska kunna genomföras”. Man efterlyser också en bättre bild av vilka konsekvenser planen skulle få för skolorna och omsorgen och deras anställda.

Men partitrion tror alltså inte heller längre på målet om år 2025, utav vill revidera planperiodens slut från år 2025 till 2035. Inte minst pekar man på att det är osäkert hur det blir med stöd från staten under kommande år. ”Om inte riskerar de föreslagna insatserna att bli ouppnåeliga”, skriver de.

De tre partiernas landar i att ”målet om att inte ha några utsatta områden år 2025 var mycket svårt när det antogs, men måste nu betraktas som orealistiskt”.

LÄSA  Så blir inkompetenta män chefer och ledare

Artikeln uppdateras.

Originalartikel: Klicka här

Leave a Reply

Your email address will not be published.